Jilin University

Faculty of Law
2699 Qianjin St.,Chang Chun,
130012
Jilin
China

Wang Xiaogang, Lecturer
Email: wxiaogang2003@yahoo.com.cn

Dean Cai Liding
Email: Caild@jlu.edu.cn

Located in: North Asia