Hubei University of Economics

Law School
No. 8 Yangqiaohu Road Jiang-xia Wuchang
P.R.China 430205
Wuhan
Hubei Province
China

Qiu Qiu - 593814624@qq.com
Dai Liping - 417056248@qq.com
Wenjun Luo - 873246854@qq.com
Zhang Xiaojing - 948771398@qq.com
Zheng Yafang - 126080525@qq.com

Located in: North Asia